matkakuva

Hankkeet järjestävät syksyllä 2018 yhteisen opintomatkan Yhdysvaltoihin Wisconsiniin. Wisconsinia kutsutaan Amerikan Dairylandiksi ja se on toiseksi suurin maidontuotanto-osavaltio Yhdysvalloissa. Alueella on paljon erilaisia tiloja ja vahva maataloussektori. Matkan aikana vierailemme erittäin hyvillä maidontuotantotiloilla ja Word Dairy Expo näyttelyssä.

World Dairy Expo on yksi suurimmista pelkästään maidontuotantosektoriin erikoistuneista näyttelyistä maailmassa. Siellä on nähtävissä monipuolisesti eri toimijoita maidontuotantosektorilta sekä erittäin paljon eläimiä.

Tänä vuonna näyttelyn teemana on: The next Frontier. https://worlddairyexpo.com/

Vierailemme useilla erikokoisilla maitotiloilla. Näemme paljon nuorkarjalle suunniteltuja tiloja, tutustumme hoitokäytäntöihin ja keskustelemme paikallisten tuottajien kanssa. Tilojen kokoluokka on tyypillisesti 150–2500 lypsylehmää. Yhdysvalloissa tiloille on tyypillistä erittäin kustannustehokas rakentaminen, selkeät ratkaisut, järjestelmälliset toimintamallit ja hyvä tilan johtaminen.

Matkan järjestäjänä toimii AgriHusu Oy, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus maatalousmatkojen järjestämisestä Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Alla on alustava matkaohjelma, tilakohteet tullaan valitsemaan erityisesti ryhmän mielenkiinnon mukaan. Matkanjohtajallamme on myös laaja kokemus maidontuotannosta maailmalla sekä ammattisanaston osaaminen.

Tästä tarkempi matkaohjelma

Ennakkoilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/59E8F988D3F87515